Drobečková navigace

Úvod > O škole > Naše třídy > Žabky

Žabky

Logo Žabičky

Třídní učitelka: Bc. Veronika Kučerová
Učitelky: Markéta Struhařová 

Motto třídy:

My jsme třída "Žabiček",
plná milých dětiček.
Budeme si spolu hrát,
cvičit, zpívat, tancovat.
Všechno se nám bude dařit,
protože se budem snažit.
Potom třídu uklidíme,
na vycházku vyrazíme.

O Žabičkách:

  • Třídu Žabiček navštěvuje 25 dětí, 10 děvčat a 15 chlapců. Věk dětí je zpravidla od 4,5 – 7 let a starší. Je určena především pro děti s povinným předškolním vzděláváním.
  • Mezi metody a formy práce v této třídě patří vedení dětí k řešení úloh, hádanek a labyrintů, vyjadřování myšlenkových pochodů, pochopení elementárních číselných pojmů, propojování poznatků s reálným prostředím a využití zkušeností a zážitků dětí, činnostní učení. Nejčastější formou jsou centra aktivit.
  • Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.
  • Děti jsou vedeny k tomu, aby pitný režim dodržovaly a samostatně se obsloužily. Děti si volí samy výběr tekutin.
  • V této třídě jsou zpravidla pomůcky, didaktické hry a hračky uloženy v otevřených policích, barevných šuplících popř. v pojízdných boxech, tak aby děti si podle vlastních potřeb mohly vybrat hračku, ale zároveň ji i zpět pohodlně uložit. Deskové hry máme uloženy zvlášť ve skříni v rohu třídy.
  • Zpravidla jednou týdně využívají prostor tělocvičny MŠ k tělovýchovným aktivitám. Mezi nadstandardní aktivity patří hra na zobcovou flétnu, která je jednou týdně ve středu, pro přihlášené děti. Jendou za týden probíhá skupinové cvičení, kde se děti připravují na roli školáka. V druhém pololetí školního roku s každým dítětem individuálně procvičujeme, prohlubujeme a upevňujeme vše důležité a potřebné k zápisu a pro nástup do první třídy ZŠ. Každé úterý probíhá též Metoda dobrého startu, která je určena pro předškolní děti.
  • Samotná třída je opticky rozdělena na dvě části.  Veškeré prostory jsou vybaveny tak, aby poskytovaly co nejvíc možností k předškolnímu vzdělávání. Celkový dojem třídy působí teple a harmonicky, je upřednostněn dřevěný materiál a jednoduché barevné kombinace.
  • Společným cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, ve kterém se děti cítí dobře. Důraz klademe především na rozvoj přátelských vztahů, komunikaci, toleranci, na porozumění a empatii, na vzájemnou pomoc a spolupráci. Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a jednání.
  • Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP  a je rozpracována do tematických celků. Obsah a vzdělávací nabídka je pravidelně zveřejňována na nástěnce třídy. Děti pracují v centrech aktivit, samostatně si zvolí činnost ze vzdělávací nabídky, učí se činnost dokončit, uklidit pomůcky, zhodnotit svou aktivitu.
  • Během školního roku se s dětmi zúčastňujeme několika kulturních akcí v naší obci, kde vystupujeme. ( Medové odpoledne, Klub důchodců, Rozsvicování vánočního stromečku, Popovské slavnosti,aj.)

Náš týden v Žabkách

Kroužky začínají od měsíce října, kdo má zájem, může své dítě přihlásit do nabízených kroužků - hra na flétnu.

ÚT – Tělocvik

ST – Flétna

ČT - Keramika

Hudebně pohybový kroužek   - vystupování na kulturních akcích obce Štítná nad Vláří - Popov 

V měsíci duben, květen jezdíme s dětmi na plavání do Brumova.

Odkazy

Aktuality