Drobečková navigace

Úvod > O škole > Naše třídy > Žabky

Žabky

Logo Žabičky

Třídní učitelka: Bc. Veronika Kučerová
Učitelky: Markéta Struhařová 

Motto třídy:

My jsme třída "Žabiček",
plná milých dětiček.
Budeme si spolu hrát,
cvičit, zpívat, tancovat.
Všechno se nám bude dařit,
protože se budem snažit.
Potom třídu uklidíme,
na vycházku vyrazíme.

O Žabičkách:

  • Třídu Žabiček navštěvuje 28 dětí, 16 děvčat a 12 chlapců. Věk dětí je zpravidla od 5 – 7 let a starší. Je určena především pro děti s povinným předškolním vzděláváním.
  • Mezi metody a formy práce v této třídě patří vedení dětí k řešení úloh, hádanek a labyrintů, vyjadřování myšlenkových pochodů, pochopení elementárních číselných pojmů, propojování poznatků s reálným prostředím a využití zkušeností a zážitků dětí, činnostní učení. Nejčastější formou jsou centra aktivit.
  • Režim dne (stolování dětí, hygienické potřeby, přechody na pobyt venku, doba odpočinku) je časově přizpůsoben potřebám jednotlivých dětí.
  • Děti jsou vedeny k tomu, aby pitný režim dodržovaly a samostatně se obsloužily. Děti si volí samy výběr tekutin.
  • V této třídě jsou zpravidla pomůcky, didaktické hry a hračky uloženy v otevřených policích, barevných šuplících popř. v pojízdných boxech, tak aby děti si podle vlastních potřeb mohly vybrat hračku, ale zároveň ji i zpět pohodlně uložit. Deskové hry máme uloženy zvlášť ve skříni v rohu třídy.
  • Zpravidla jednou týdně využívají prostor tělocvičny MŠ k tělovýchovným aktivitám. Jendou za týden probíhá skupinové cvičení, kde se děti připravují na roli školáka. V druhém pololetí školního roku s každým dítětem individuálně procvičujeme, prohlubujeme a upevňujeme vše důležité a potřebné k zápisu a pro nástup do první třídy ZŠ. Ve třídě též probíhá Metoda dobrého startu, která je určena pro předškolní děti.
  • Samotná třída je opticky rozdělena na dvě části.  Veškeré prostory jsou vybaveny tak, aby poskytovaly co nejvíc možností k předškolnímu vzdělávání. Celkový dojem třídy působí teple a harmonicky, je upřednostněn dřevěný materiál a jednoduché barevné kombinace.
  • Společným cílem třídy je vytvoření fungujícího kolektivu, ve kterém se děti cítí dobře. Důraz klademe především na rozvoj přátelských vztahů, komunikaci, toleranci, na porozumění a empatii, na vzájemnou pomoc a spolupráci. Vedeme děti k samostatnosti a odpovědnosti za své chování a jednání.
  • Vzdělávací nabídka vychází ze záměrů integrovaných bloků ŠVP  a je rozpracována do tematických celků. Obsah a vzdělávací nabídka je pravidelně zveřejňována na nástěnce třídy. Děti pracují v centrech aktivit, samostatně si zvolí činnost ze vzdělávací nabídky, učí se činnost dokončit, uklidit pomůcky, zhodnotit svou aktivitu.
  • Během školního roku se s dětmi zúčastňujeme několika kulturních akcí v naší obci, kde vystupujeme. ( Medové odpoledne, Rozsvicování vánočního stromečku, Popovské slavnosti,aj.)

Náš týden v Žabkách

 

PO – Tělocvik

ČT - Bruslení

Hudebně pohybový kroužek   - vystupování na kulturních akcích obce Štítná nad Vláří - Popov 

V měsících říjen, listopad a prosinec jezdíme na bruslení do Brumova-Bylnice na stadion. 

Odkazy

Aktuality